Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Odprawa celna – komplet, co musisz posiadać wiedzę

Odprawa celna to proces dozorowania transferu produktów przez granice państwowe, w czasie którego sprawdza się adekwatność przewożonych artykułów z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego oraz pobiera się opłaty celne oraz podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich przypadkach, gdy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a także w przypadku materiałów ściąganych i eksportowanych – agencja celna. W przypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, kiedy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi zademonstrować wszystkie niebezużyteczne dokumenty, takie jak faktury, umowy oraz listy przewozowe, a też deklaracje celne i inne pisma wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą zgodność towarów z pismami oraz zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne oraz podatki. W wypadku, gdy towar jest zgodny z prawami, zostaje wydany zaświadczenie celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W wypadku eksportu artykułów, odprawa celna rozpoczyna się od momentu, gdy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a także deklaracje celne i inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą adekwatność artykułów z pismami oraz zadeklarowanymi wartościami, a następnie wydadzą dokument celny oraz pobiorą opłaty celne oraz podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być także wymagana w przypadku, gdy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. tranzytu, tzn. kiedy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim wypadku, menadżer towaru musi dostarczyć dokumenty związane z tranzytem, a także uzyskać odpowiednie pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu internacjonalnego, a również służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją i nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli artykułów uzupełniania dużej grupy zaświadczeń i szanowania ściśle określonych procedur, co może być czasochłonne i wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY